Horror w powietrzu! Pożar na pokładzie Boeinga 737. Pasażerowie w panice!

Chwile grozy przeżyli pasażerowie samolo­tu Boe­ing 737 linii South­west. Pod­czas rej­su do Dal­las w kabinie pojaw­ił się gęsty dym. Wybuchła pani­ka, a lot musi­ał być prz­er­wany. Samolot wylą­dował awaryjnie w Albu­querque.

Reklama

Fot. Pix­abay

Po lądowa­niu ewakuowano 140 pasażerów. 2 oso­by trafiły do szpi­ta­la.

Wstęp­ne ustal­e­nia mówią o zwar­ciu i zapale­niu się insta­lacji elek­trycznej.

Reklama

Do naprawy samolo­tu przys­tąpili tech­ni­cy. Kil­ka godzin później usterkę napraw­iono, a lot mógł być kon­tyn­uowany.

Close Menu
Close Panel