Z OSTATNIEJ CHWILI: Katastrofa helikoptera w Nowym Jorku. 5 osób nie żyje są też ranni[WIDEO]

Pięć osób zginęło po tym, jak helikopter rozbił się na East Riv­er w Nowym Jorku. Helikopter był pry­wat­ny i został wyna­ję­ty na ses­je zdję­ciową. Pilo­towi udało się uwol­nić.

Reklama

 

Film zro­biony przez osobę postron­ną i opub­likowany na Twit­terze pokazu­je czer­wony helikopter lądu­ją­cy ciężko w wodzie, a następ­nie wywraca­ją­cy się, jego wirni­ki uderzyły o wodę. Pasażerowie zostali ura­towani przez nurków policji i straży pożarnej, którzy musieli usunąć ich z cias­nych uprzęży, gdy byli do góry noga­mi.

Reklama

Świad­kowie na nabrzeżu w pobliżu miejs­ca, w którym spadł samolot, powiedzieli, że helikopter leci­ał hałaśli­wie, a potem nagle wpadł do wody i szy­bko zanurzył się w wodzie. Pilot pojaw­ił się na powierzch­ni, trzy­ma­jąc się urządzenia flota­cyjnego jako holown­i­ka, a potem zbliżyły się łodzie pol­i­cyjne.

Close Menu
Close Panel