Z OSTATNIEJ CHWILI: Rozbił się samolot z co najmniej 11 osobami na pokładzie. Trwa akcja ratunkowa

Turec­ki pry­wat­ny samolot z co najm­niej 11 osoba­mi na pokładzie rozbił się w Iranie pod­czas lotu z ZEA do Stam­bułu. Rzecznik kra­jowego lot­nict­wa cywilnego Reza Jafarizadeh powiedzi­ał, że pry­wat­ny odrzu­towiec spadł na ziemię w pobliżu mias­ta Shahr-e Kord, około 230 mil na połud­nie od stol­i­cy Teheranu.

Reklama

 

Nie­ofic­jal­nie biuro pra­sowe Fars poin­for­mowało, że samolot wys­tar­tował z Shar­jah w Zjed­noc­zonych Emi­rat­ach Arab­s­kich i zmierzał do Stam­bułu w Tur­cji.

Jest to kole­j­na katas­tro­fa lot­nicza na tere­nie Iranu w ostat­nim cza­sie. W poprzed­niej zginęło 65 osób.

Reklama

Close Menu
Close Panel