Z OSTATNIEJ CHWILI: Strzały w ośrodku dla weteranów w USA. Napastnik ma zakładników. Na miejscu mnóstwo policji

Uzbro­jony napast­nik wziął kilku zakład­ników w ośrod­ku dla weter­anów w mieś­cie Yountville w Kali­fornii. Przed chwilą padły strza­ły. Na miejs­cu są już duże środ­ki policji.

Reklama

Więcej infor­ma­cji wkrótce.

AKTUALIZACJA: Człowiek jest uzbro­jony w kara­bin sztur­mowy i  kamizelkę kulood­porną, wziął trzech zakład­ników w najwięk­szym domu weter­ana w USA. Na miejs­cu są już jed­nos­t­ki SWAT.

Reklama

Close Menu
Close Panel