Z OSTATNIEJ CHWILI: Ogromne trzęsienie ziemi 6.8 w Skali Richtera. Wielu zabitych i rannych

Ogromne trzęsie­nie zie­mi w Papui Nowej Gwinei wstrząs miał siłę 6.8 w Skali Richtera. Był to praw­dopodob­nie wstrząs wtórny, których było już set­ki. W ostat­nich trzęsieni­ach zie­mi zginęło pon­ad 100 osób a kil­ka tysię­cy zostało ran­nych.

Reklama

Więcej infor­ma­cji wkrótce.

Close Menu
Close Panel