Z OSTATNIEJ CHWILI: Atak nożownika w Wiedniu. Wielu rannych

Co najm­niej trzy oso­by zostały ciężko ranne pod­czas ataku nożem w stol­i­cy Aus­trii w Wied­niu. Napast­nik losowo atakował pieszych. Jego moty­wy pozosta­ją niez­nane. Zbier­amy więcej infor­ma­cji.

Reklama

 

Więcej infor­ma­cji wkrótce.

AKTUALIZACJA: Napast­nikowi udało się uciec. Trwa obława

Reklama

AKTUALIZACJA 2: Jeden mężczyz­na i dwie kobi­ety w wieku od 40 do 50 lat odniosły ciężkie obraże­nia pod­czas ataku i zostały hos­pi­tal­i­zowane.

AKTUALIZACJA 3: Kole­jny atak nożown­i­ka kilka­set metrów dalej od pier­wszego ran­na została 1 oso­ba. Napast­nik wciąż na wol­noś­ci.

Close Menu
Close Panel