Z OSTATNIEJ CHWILI: Katastrofa samolotu. Nie żyją 32 osoby

Katas­trof samolo­tu trans­portowego An-26. Do rozbi­cia się samolo­tu doszło przy lądowa­niu w bazie Hme­jmim w Syrii. Zginęły wszys­tkie oso­by, które leci­ały samolotem łącznie 32 oso­by.

Reklama

 

Close Menu
Close Panel