Armagedon w Irlandii! Wydano najwyższy stopień zagrożenia! [ZDJĘCIA]

Sytu­ac­ja w Irlandii jest poważ­na spadło tam pon­ad pół metra śniegu i nadal syp­ie infor­mu­je nasza czytel­nicz­ka Eweli­na. Do tego są zamiecie śnieżne co powodu­je, że tworzą się zaspy śnieżne. Bez prą­du i wody nadal pozosta­je kil­ka miast. Ze  wzglę­du na wysok­ie opady śniegu ludzie są proszeni o pozostanie w domach. Wszys­tkie szkoły jak i miejs­ca pra­cy zostały zamknięte. 

Reklama

Close Menu
Close Panel