Z OSTATNIEJ CHWILI: Armagedon w Londynie. Zamykają szkoły, ludzie muszą natychmiast wrócić z pracy do domu

Trans­port pub­liczny wzy­wa podróżnych do opuszczenia miejsc pra­cy inaczej nie dotrą do domu w związku z uderze­niem wichury Emma. W Lon­dynie może spaść nawet pół metra śniegu. Odwoły­wane są wszys­tkie loty do Wielkiej Bry­tanii. Metro jest oblężone przez pasażerów, którzy chcą dostać się do swoich domów.

Reklama

 

Fot. To się Dzieje

 

Mieszkasz w Wielkiej Bry­tanii chcesz być  na bieżą­co śledź nas. Będziemy infor­mowali o tym co się dzieje na bieżą­co.

Reklama

Close Menu
Close Panel