Lidl powraca ze swoją wielką promocją! Ten produkt ma już co piąty Polak!

Lidl kole­jny raz powraca do swo­jego hitu. Nie są to ani Croc­sy ani tore­b­ka Wittchena. 26 lutego pojawi się pro­moc­ja związana ze zbieraniem nakle­jek. Za kom­plet będzie moż­na ode­brać książkę kucharską z serii “Kuch­nia Lid­la”.

Reklama

Fot. To Się Dzieje

Jak poda­je dyskont, do tej pory klien­ci ode­brali 8 mln egzem­plarzy. Oznacza to, że książkę ma na półce co 5 Polak.

Tym razem Lidl postaw­ił na zdrowe odży­wian­ie. Książ­ka “Jeść Zdrowiej” to dwuczęś­ciowe kom­pendi­um wiedzy.
Pier­wsza część to najnowsze zalece­nia oparte na wiedzy diete­tyków.

Reklama

Dru­ga to trady­cyjnie przepisy dla wszys­t­kich, którzy chcą spróbować czegoś nowego. Są tu więc przepisy dla wege­tar­i­an, weganów, przepisów kuch­ni bezg­lutenowej i bez lak­tozy, a także przepisy dla wszys­t­kich, którzy chcą odży­wiać się zdrowo i z małą iloś­cią kalorii.

Książ­ka o zdrowym odży­wia­n­iu wpisu­je się w nową poli­tykę dyskon­tu. Fir­ma pro­mu­je od dłuższego cza­su pro­duk­ty bio, powz­iął też zobow­iązanie o redukcji soli i cukru o 20 proc. w pro­duk­tach mar­ki włas­nej. Z półek znikną tez jaja z chowu klatkowego oraz zaostr­zone zostaną normy zawartoś­ci pesty­cy­dów w warzywach i owocach przyj­mowanych od dostaw­ców. Wszys­tkie cele mają być osiąg­nięte do 2025 roku.

Close Menu