Z OSTATNIEJ CHWILI: Strzelanina w szkole w USA! Są ranni. Trwa akcja SWAT

Jak infor­mu­ją lokalne media, władze odpowiada­ją na infor­ma­c­je o strza­łach w liceum w Park­land na Flo­ry­dzie. Jak sie okaza­lo miała tam miejsce strze­lan­i­na.

Reklama

Biuro Szery­fa Broward Coun­ty reagu­je na zgłoszenia o strze­laninie w Stone­man Dou­glas High School w Park­land na Flo­ry­dzie.

Ante­ny pokazu­ją SWAT i per­son­el medy­czny przed szkołą, uczniowie są ewakuowani.

Reklama

Z najnowszych infor­ma­cji wyni­ka że 20 osób zostało ran­nych.

AKTUALIZACJA: Spraw­ca maskary nadal na wol­noś­ci. Polic­ja poin­for­mowała o jeden oso­bie śmiertel­nej ale mówi, że bilans może wzros­nąć.

AKTUALIZACJA 2: Spraw­ca strze­laniny został zatrzy­many i przewieziony do aresz­tu.

AKTUALIZACJA 3: Bilans zabitych wzrósł do 17 osób.

AKTUALIZACJA 4: Spraw­cą krwawej masakry okazał się 18-let­ni stu­dent.


Close Menu
Close Panel