Zwyrodnialec oblał kota ropą i podpalił

Chcielibyśmy pograt­u­lować kreaty­wnoś­ci i pomysłu oso­bie, która oblała tego pięknego kota ropą i go pod­pal­iła… 🙌 😡 Pech chci­ał, że ropa nieste­ty tak dobrze się nie pali i pomysł spełzł na niczym…” - napisało Cen­trum Adop­cyjne leczni­cy Ada. 

Reklama


“Jeśli to czy­tasz zwyrod­nial­cu, wiedz, że Ci się nie udało i kotek żyje, a my dopil­nu­je­my żeby dowiedzi­ał się o Tobie cały Face­book! 
Bądź zdrów!

#She­li

Kochane­mu Shel­lowi potrzeb­ne jest wspar­cie! Pomożesz?
SZYBKIE PŁATNOŚCI INTERNETOWE:
Dot­PAY: https://ssl.dotpay.pl/?id=36478&opis=Shell
Pay­PAL: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr…

Reklama

BEZPOŚREDNI PRZELEW
Bank Zachod­ni WBK: 27 1500 1634 1216 3005 4390 0000 
Ośrodek Reha­bil­i­tacji Zwierząt Chro­nionych 
ul. Zamoyskiego 15 37700 Prze­myśl 
W tytule: Shell

DAROWIZNA W POSTACI 1% PODATKU:
Ośrodek Reha­bil­i­tacji Zwierząt Chro­nionych
KRS: 0000313847


Close Menu
Close Panel