Z OSTATNIEJ CHWILI: Mężczyzna podpalił się w radiowozie!

Mężczyz­na pod­pal­ił się w radiowozie policji w Gło­gowie. Nie wiado­mo w jakim jest stanie. Zbier­amy dla państ­wa infor­ma­c­je. Polic­ja otoczyła teren i bada jak mogło dojść do tego zdarzenia. Będziemy aktu­al­i­zować infor­ma­c­je.

Reklama

Mężczyznę ugasił polic­jant uży­wa­jąc gaśni­cy. Poszkodowany został zabrany do szpi­ta­la. Nie jest znany jeszcze jego stan.

[AKTUALIZACJA] Okaza­ło się, że do incy­den­tu doszło, kiedy mężczyz­na miał zostać przewieziony na izbę wytrzeźwień. Ma on rozległe oparzenia całego ciała.

Reklama

Close Menu
Close Panel