Horror w Rybniku. Przejął konto zmarłej dziewczyny i wysyła wiadomości jej znajomym

Prz­er­aża­ją­ca zabawa psy­chopaty w Ryb­niku. Ktoś wła­mał się a face­bookowe kon­to zamor­dowanej Alicji F. i jej zna­jomym wysyła wiado­moś­ci zaszyfrowane alfa­betem Morse’a. Mają być w nich nazwiska osób oraz wiado­mość “oni zabili”.

Reklama

Fot.. Pix­abay

 

Ktoś alfa­betem Morse’a wysyła infor­ma­c­je nas­to­latkom jako­by na wol­noś­ci były jeszcze trzy oso­by zamieszane w morder­st­wo 17-let­niej Alicji F. W spraw­ie zatrzy­mano co praw­da już jed­ną osobę, ale prz­er­ażone dzieci boją się wychodz­ić z domów.

Reklama

Wedle slow zna­jomych Alicji człowiek, który wła­mał się na jej kon­to, napisał , że brat Alicji może być następ­ny.

Na razie trwa śledzt­wo i nie wiado­mo czy to chory wymysł psy­chopaty czy w sprawę zamieszanych jest więcej osób.

Close Menu
Close Panel