Z OSTATNIEJ CHWILI: Żona Donalda Trumpa Jr. i dwie inne osoby w szpitalu!

Trzy oso­by, w tym żona syna Don­al­da Trumpa zostały zabrane do szpi­ta­la po otwar­ciu kop­er­ty zaw­ier­a­jącej niez­nany biały proszek. List został wysłany do mieszka­nia na Man­hat­tanie należącego do Vanessy Trump, syn­owej prezy­den­ta.

Reklama

Podob­no to właśnie Vanes­sa otworzyła list o 10 rano, który był adresowany do jej męża.

Fox News poin­for­mował, że została zabrana do szpi­ta­la na obserwację. Nic nie wskazu­je jed­nak na to, że biały proszek był niebez­pieczny.

Reklama

Nie było jasne, kim były te dwie pozostałe oso­by, które również zostały zabrane do szpi­ta­la. NYPD nie zdradza szczegółów akcji.

Close Menu
Close Panel