Bezlitośnie dźgał ofiarę nożem po całym ciele. Policja przybyła w ostatniej chwili!

W sobotę po godzinie 3 w nocy dyżurny łęczyńskiej komendy ode­brał dwa zgłoszenia o tym, że na osied­lu Niepodległoś­ci w Łęcznej bije się dwóch mężczyzn. Niezwłocznie wysłał na miejsce patrol inter­wen­cyjny. Polic­jan­ci po dojecha­niu na miejsce zobaczyli jak jeden z mężczyzn uży­wa­jąc noża zada­je ciosy drugiemu.

Reklama

Fot. Polic­ja

 

Spraw­ca na widok polic­jan­tów rzu­cił się do uciecz­ki. Po drodze wyrzu­cał noże. Po prze­bieg­nię­ciu kilkuset metrów został zatrzy­many przez polic­jan­tów. Okazał się nim 41-let­ni mieszkaniec Łęcznej. Miał pon­ad 2 promile alko­holu w wydy­chanym powi­etrzu.

Reklama

Ofierze  została udzielona pomoc medy­cz­na. 37-latek, mieszkaniec Łęcznej z rana­mi kłu­ty­mi na całym ciele został przewieziony do szpi­ta­la. Śled­czy pracu­ją nad ustal­e­niem okolicznoś­ci w jakich doszło do zdarzenia. Dziś zatrzy­many 41-latek zostanie doprowad­zony do Proku­ratu­ry Rejonowej w Lublin­ie a następ­nie do sądu z wnioskiem o tym­cza­sowy areszt.

Polic­ja dzięku­je osobom, które powiadomiły łęczyńs­kich polic­jan­tów o bójce dwóch mężczyzn. Ich czu­jność oraz oby­wa­tel­s­ka postawa z dużym praw­dopodobieńst­wem ura­towały życie ofierze przestępst­wa.


Close Menu
Close Panel