Na żywo z miejsca katastrofy samolotu pasażerskiego w Moskwie[Na żywo]

Rozbił się rosyjs­ki samolot pasażer­s­ki lecą­cy z Moskwy do Ors­ka. Na pokładzie było 71 osób nikt nie przeżył. nagra­nia i zdję­cia z miejs­ca katas­tro­fy samolo­tu. Akcję utrud­nia gru­ba warst­wa śniegu. Samolot rozbił się na polu w dziel­ni­cy Ramen­sky w Moskwie.

Reklama

 

 


Close Menu
Close Panel