Pierwsze, drastyczne nagranie po katastrofie samolotu pasażerskiego w Moskwie[WIDEO][ZDJĘCIA]

Rozbił się rosyjs­ki samolot pasażer­s­ki lecą­cy z Moskwy do Ors­ka. Na pokładzie było 71 osób nikt nie przeżył. W internecie pojaw­ia­ją się pier­wsze nagra­nia i zdję­cia z miejs­ca katas­tro­fy samolo­tu. Akcję utrud­nia gru­ba warst­wa śniegu. Samolot rozbił się na polu w dziel­ni­cy Ramen­sky w Moskwie.

Reklama

Reklama

Zdję­cie do artykułu: By Rus­lan Denisov — Pra­ca włas­na, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31130779


Close Menu
Close Panel