Pedofil zgwałcił i zapłodnił trzy dziewczynki. Jego adwokat twierdzi, że nie miał w karierze tak obrzydliwego klienta

34-let­ni Arnold Per­ry odpowiedzi­ał za gwałt na trzech dziew­czynkach w wieku 14 i 12 lat. Mężczyz­na usłyszał wyrok 27 lat więzienia.

Reklama

Fot. Polic­ja Ohio

 

Do zdarzeń doszło w Ohio w Stanach Zjed­noc­zonych. Oskarżony nie tylko zgwał­cił dziew­czyn­ki, ale również zapłod­nił każdą z nich. Wszys­tkie poszkodowane były rodzeńst­wem. Dwie 14-lat­ki to bliź­ni­acz­ki, a 12-lat­ka była ich młod­szą siostrą.

Reklama

Per­ry naruszył zau­fanie mat­ki dziew­czynek, która poz­woliła pozbaw­ionego stałego miejs­ca zamieszka­nia żyć pod ich dachem w Ohio” — mówiła zastęp­ca proku­ra­to­ra okrę­gowego w Youngstown.

Jed­na z nas­to­latek pod­dała się abor­cji, dwie urodz­iły, ale najpraw­dopodob­niej tylko dlat­ego, że ciąże były wykryte zbyt późno. Dzieci zde­cy­dowała się wychowywać bab­cia.

Mark Lavelle, adwokat Perry’ego przyz­nał, że w jego kari­erze nie miał równie obrzy­dli­wego klien­ta, ale nad­mienił, że kara była bard­zo surowa. Według oce­ny obroń­cy, oskarżony powinien zostać ukarany 15 lub 16 lata­mi więzienia.


Close Menu
Close Panel