Z OSTATNIEJ CHWILI: Pożar silnika samolotu pasażerskiego!! Eskortują go dwa F16

Air France Af32 z Paryża do JFK ogłosił stan wyjątkowy i wraca do Paryża. Przy­czyną jest uszkod­zonym sil­nik z którego wydoby­wa się dym. Samolot esko­r­tu­ją dwa F16. Trwa dra­maty­cz­na akc­ja. Samolot będzie lądował awaryjnie na lot­nisku w Paryżu. Będziemy infor­mować o sytu­acji. Nie wiado­mo czy wśród pasażerów są Pola­cy i ile w ogóle jest pasażerów na pokładzie. Aktu­al­nie samolot zrzu­ca pali­wo.

Reklama

 

Więcej infor­ma­cji wkrótce.

AKTUALIZACJA: Samolot wylą­dował bez­piecznie na pasie star­towym numer 24 na lot­nisku w Paryżu.

Reklama


Close Menu
Close Panel