Poważny wypadek na K2. Ranny Polak!

Kole­jny wypadek na K2 pol­skiego wspinacza! Tym razem kamień uderzył Rafała Fronię. Rafał ma zła­maną rękę, trwa jego ewakuac­ja. Zostanie prze­trans­portowany do szpi­ta­la w Skar­du. W najbliższych dni­ach wró­ci do domu.

Reklama


Close Menu
Close Panel