Z OSTATNIEJ CHWILI: Mężczyzna otworzył ogień do przechodniów we Francji!

Do strze­laniny doszło w Mar­sylii. Mężczyz­na otworzył ogień do prze­chod­niów. Spraw­ca został aresz­towany. Nie wiado­mo ile osób jest ran­nych. Zbier­amy dla państ­wa infor­ma­c­je.

Reklama


Close Menu
Close Panel