Wyrzuciła z balkonu dziecko. Złapała je strażaczka

W mieś­cie Decatur w stanie Geor­gia w Stanach Zjed­noc­zonych doszło do pożaru w domu wielorodzin­nym. Pod­czas akcji ratunkowej mat­ka zde­cy­dowała się wyrzu­cić dziecko z trze­ciego pię­tra, bo płomie­nie zagrodz­iły jej drogę uciecz­ki.

Reklama

Reklama

Do zdarzenia doszło 3 sty­cz­nia, ale dopiero ter­az straż zde­cy­dowała się podzielić tą infor­ma­cją.

Kiedy płomie­nie zagrodz­iły jed­nej z mater drogę udziecz­ki zde­ci­d­owała sie na dra­maty­czny krok. Wyrzu­cila dziecko z balkony 3 pię­tra.

Na szczęś­cie dziecko zdołała zła­pać jed­na ze strażaczek w taki sposób, że malu­chowi nie stała się krzy­w­da.

W pożarze nikt nie ucier­pi­ał.

Close Menu
Close Panel