Tragedia na warszawskiej Woli! Jedno ciało przed blokiem, drugie w mieszkaniu

Na warsza­wskiej Woli doszło do trag­icznych wydarzeń. Jed­na z mieszkanek bloku wypadła bądź wyskoczyła z okna. Na miejsce została wezwana polic­ja, która odkryła w mieszka­niu drugie ciało.

Reklama

Fot. Polic­ja

 

Inter­wenc­ja miała miejsce przed połud­niem na uli­cy Płock­iej niedaleko skrzyżowa­nia z Rab­sz­tyńską.

Reklama

Polic­ja tłu­maczy, że polic­jan­ci otrzy­mali zgłosze­nie o wzy­wa­niu pomo­cy. Pojechali więc na miejsce. Okaza­ło się, że przed blok­iem leży ciało kobi­ety, a w mieszka­niu na pią­tym piętrze mężczyzny.

Na miejsce pojechał proku­ra­tor. Polic­ja prowadzi czyn­noś­ci zmierza­jące do ustal­e­nia przy­czyn i okolicznoś­ci tego trag­icznego zdarzenia.

Close Menu
Close Panel