PILNE: Ewakuacja 460 osób ze szkoły. Trwa akcja straży

Ewakuac­ja 460 uczniów i pra­cown­ików ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 4 przy uli­cy Słowack­iego w Wad­ow­icach. Przy­czyną ewakuacji był rozpy­lony w szkole gaz pieprzowy. Na miejs­cu są służ­by ratunkowe. Jak na razie nie ma infor­ma­cji o osobach poszkodowanych.

Reklama

Więcej infor­ma­cji wkrótce.

Close Menu
Close Panel