Z OSTATNIEJ CHWILI: Drugie awaryjne lądowanie na Okęciu w Warszawie!

Na lot­nisku Chopina w Warsza­w­ie dojdzie zaraz do awaryjnego lądowa­nia samolo­tu. Nie wiado­mo ile osób jest na pokładzie. Samolot leci­ał z Warsza­wy do Wrocław­ia zaraz po star­cie zawró­cił. Będzie lądował awaryjnie. Samolot linii LOT Bom­bardier DashQ400. Jest to trze­cie awaryjne lądowanie w ciągu dwóch dni i to w dodatku drugie na Okę­ciu.

Reklama

Więcej infor­ma­cji wkrótce.

AKTUALIZACJA: Samolot bez­piecznie wylą­dował.

Reklama

Close Menu
Close Panel