PILNE: Pościg w Rybniku. Padły strzały. Są ranni policjanci. Trwa obława

Do poś­cigu doszło na ul.Szczerbickiej pod­czas rutynowej kon­troli dro­gowej kiedy jeden z kierow­ców do niej się nie zatrzy­mał. Ucieka­jąc potrą­cił polic­jan­ta, który trafił do szpi­ta­la. Polic­jan­ci byli zmuszeni użyć broni i odd­ali najpraw­dopodob­niej kil­ka strza­łów.

Reklama

 

Wtedy polic­ja ruszyła za tym kierow­ca w poś­cig. Kierow­cy udało się uciec. Trwa­ją poszuki­wa­nia kierow­cy.

Kierow­ca poruszał się Volk­swa­gen­em Pas­satem.

Reklama

Close Menu
Close Panel