Puławy: Potrącił pieszą na przejściu i odjechał… na zakupy [WIDEO]

Wymusze­nie pier­wszeńst­wa było przy­czyną zdarzenia dro­gowego, do którego doszło na oznakowanym prze­jś­ciu dla pieszych w Puławach. 84-let­ni kierow­ca for­da potrą­cił 57-let­nią kobi­etę i odjechał z miejs­ca zdarzenia. Pomo­cy kobiecie udzielili dziel­ni­cowi, którzy odnaleźli także spraw­cę. 84 latek … robił zakupy w pob­liskim marke­cie.

Reklama

Reklama

 

W poniedzi­ałek dziel­ni­cowi na skrzyżowa­niu ulic Lubelska/​Gościńczyk w Puławach zauważyli kobi­etę leżącą na prze­jś­ciu dla pieszych. Pod­jechali i udzielili jej pomo­cy oraz ustalili okolicznoś­ci zdarzenia, w którym uczest­niczyła. Okaza­ło się, że kieru­ją­cy for­dem skrę­ca­jąc z uli­cy Lubel­skiej w ulicę Goś­cińczyk nie ustąpił pier­wszeńst­wa 57-let­niej mieszkance Puław, która praw­idłowo prze­chodz­iła po prze­jś­ciu dla pieszych. Kierow­ca zaraz po zdarze­niu odjechał z miejs­ca i zaparkował auto przy zna­j­du­ją­cym się nieopo­dal marke­cie.

Kiedy poszkodowanej udzielana była pomoc medy­cz­na, polic­jan­ci rozpoczęli poszuki­wa­nia kierow­cy. Jak się okaza­ło, 84-latek, który kierował for­dem robił ……zakupy. Twierdz­ił, że nie był nawet świadom tego co się wydarzyło. Jak wykaza­ło badanie, był trzeźwy.

W związku z rażą­cym narusze­niem zasad ruchu dro­gowego zostało mu zatrzy­mane pra­wo jazdy. Poszkodowana piesza, po bada­ni­ach, z ogól­ny­mi potłuczeni­a­mi ciała została wyp­isana ze szpi­ta­la.

Ku prze­strodze pub­liku­je­my nagranie z tego zdarzenia i apelu­je­my do kierow­ców o ostrożną i rozważną jazdę. Chwila nieuwa­gi może skończyć się trag­icznie.

Close Menu
Close Panel