Polak zamordował pedofila w Oslo. Planował zabójstwa kolejnych zboczeńców

56-let­ni mężczyz­na trafił do zakładu karnego w Oslo. Za morder­st­wo usłyszał wyrok 17 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci. Liczył na doży­wocie, bo od daw­na chci­ał zre­al­i­zować plan kole­jnych zabójstw. Ofi­ara­mi mieli być ped­ofile.

Reklama

Fot. Shut­ter­stock

 

Polak trafił do więzienia za zabójst­wo na przed­mieś­ci­ach nor­weskiej stol­i­cy. Dzi­ałał w akcie zem­sty. Ofi­ara była mu bowiem win­na 20 tys. koron (ok. 8 tys. zł.) za remont mieszka­nia. W trak­cie pro­ce­su odmówił składa­nia zez­nań i został skazany na 17 lat pozbaw­ia­nia wol­noś­ci.

Reklama

Gry trafił do zakładu karnego zaczął myśleć o kole­jnych zbrod­ni­ach. Proku­ra­tor Mari Gjer­søe powiedzi­ała mediom, że zabójst­wo współwięź­nia, Polak planował przez 3 tygod­nie.

Dzień wcześniej ukradł ze stołów­ki nóż do masła. 58-let­nia ofi­ara została umieszc­zona w jego celi w oczeki­wa­niu na pro­ces. Był to ped­ofil 7-razy skazy­wany za molestowanie i gwał­ty na dzieci­ach” — pisze ser­wis frifagbevegelse.no.

56-latek przyz­nał się do winy i wyjaśnił, że chci­ał zabi­jać ped­ofilów już od 20 lat. Staran­nie przy­go­towywał się, by wcielić swój plan w życie. Wypoży­czał książ­ki na tem­at anatomii, by dowiedzieć się, jak zadawać śmiertelne ciosy. Przy­go­tował też listę na której zapisał imion i nazwiska swoich przyszłych ofi­ar.

Swo­je ofi­ary zaatakował w więzi­en­nej kuch­ni. Zdążył zabić tylko jed­nego współwięź­nia, resz­ta uciekła.

Za to zabójst­wo Polak został skazany na 21 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci. Został też uznany za niezwyk­le groźnego przestępcę i do koń­ca wyroku pozostawać będzie pod spec­jal­nym nad­zorem.

Close Menu
Close Panel