Z OSTATNIEJ CHWILI: Płonie wieżowiec Trump Tower w Nowym Jorku! [WIDEO][ZDJĘCIA]

Pożar wieżow­ca Trump Tow­er na Man­hatanie w Nowym Jorku! Na samym dachu kon­strukcji pojaw­ił się ogień. Straż jest na miejs­cu i próbu­je opanować sytu­ację. Ewakuowano budynek. Trwa akc­ja gaśnicza.

Reklama

[AKTUALIZACJA 14:15]

Reklama

Ostat­ni raz taka sytu­ac­ja zdarzyła się w 2015 roku. Wtedy pożar wybuchł na 21 piętrze i ucier­pi­ała jed­na oso­ba.

Ter­az ogień pojaw­ił się o 7 rano cza­su lokalnego na ostat­nim piętrze. Straża­cy chodzą po dachu i szuka­ją źródła ognia. Na razie nie ma infor­ma­cji o osobach ran­nych.

Więcej infor­ma­cji wkrótce.

[AKTUALIZACJA 14:25Jak podały służ­by pożar został opanowany, trwa jego dogaszanie. Straża­cy pozostaną jed­nak na dachu w celu upewnienia się, że wszys­tkie źródła ognia zostały ugas­zone.

Close Menu
Close Panel