NIESAMOWITE! Śnieg spadł na Saharze! Musicie to zobaczyć[ZDJĘCIA]

Dziś na Saharze, która zna­j­du­je się na tere­nie Algierii spadł śnieg. Oczy­wiś­cie nie jest to pier­wszy raz. Podob­na sytu­ac­ja miała miejsce w 2016 roku, ale było go znacznie mniej i krótko się utrzy­mał. Dużo osób uzna­je to za anom­al­ię, szczegól­nie w kon­tekś­cie ostat­nich wydarzeń. W Aus­tralii zan­otowano +47,3 stop­ni Cel­sjusza, a w USA panu­ją reko­r­dowe mrozy, naj­gorsze od 120 lat.

Reklama

https://twitter.com/wattsupwiththat/status/950076201703485440

Reklama

 

 

Close Menu
Close Panel