Ogromna chmura pyłu z wulkanu. Mieszkańcy uciekli w popłochu

Ogromne iloś­ci pyłu wyrzu­ciła w powi­etrze erupc­ja wulka­nu w Papui Nowej Gwinei. Eksper­ci obaw­ia­ją się nie tylko tego, że wypłynie z niego lawa, ale także tego, że wywoła tsuna­mi.

Reklama

Zdję­cie poglą­dowe. Fot. Pix­abay

Wulkan ma 365 metrów wysokoś­ci, a chmu­ra, którą wyrzu­cił osiągnęła już wysokość pon­ad 2 km. Nikt nie jest w stanie określić czy dojdzie do wypłynię­cia lawy czy też nie.

Reklama

Nie wiado­mo też kiedy ostat­ni raz doszło do wybuchu wulka­nu. “Trud­no przewidzieć, co może się dokład­nie wydarzyć. Nie mamy żad­nego punk­tu odniesienia” – mówi Cris Firth, wulka­nolog z Uni­w­er­syte­tu Mac­quar­ie w wypowiedzi dla “The Inde­pen­dent”.

Z wyspy Kadovar uciekło pon­ad 500 okolicznych mieszkańców.

Close Menu
Close Panel