Wybuch w metrze w Sztokholmie. Jedna osoba nie żyje

Przy wejś­ciu do metra w Sztokholmie doszło do wybuchu. Mężczyz­na pod­niósł z zie­mi przed­miot, który eksplodował mu w dłoni. Poszkodowany zmarł w szpi­talu. Śled­czy nadal pracu­ją na miejs­cu.

Reklama

By Volk­swa­gen Swe­den — http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/images/vw-passat-som-polisbil-97648, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42012218

Mężczyz­na, który pod­niósł przed­miot z zie­mi, zmarł w szpi­talu. Ran­na kobi­eta odniosła śred­nie obraże­nia.
Eksper­ci bada­ją pozostałoś­ci przed­mio­tu. Pode­jrze­wa się, że to granat, ale polic­ja mówi, że nie ma co do tego pewnoś­ci i są to tylko speku­lac­je.

Sprawd­zono całą stację, wszys­tkie wejś­cia oraz teren wokół, ale niczego nie znaleziono.

Reklama

Wszczę­to też śledzt­wo. Jako wstęp­ną kwal­i­fikację przyję­to usiłowanie zabójst­wa, choć służ­by potwierdza­ją, że ran­ni ludzie nie byli najpraw­dopodob­niej celem ataku.

Sven-Erik Ols­son, rzecznik szwedzkiej policji mówi, że na razie nie ma dowodów wskazu­ją­cych na to, ze był to akt ter­ro­rysty­czny, ale na pewno śled­czy wezmą to pod uwagę.

Close Menu
Close Panel