Z OSTATNIEJ CHWILI: Ogromny wybuch na stacji metra w Sztokholmie. Są ranni

Wybuch na stacji metra w Hud­dinge w Sztokholmie w Szwecji. Kil­ka osób jest ran­nych w tym jed­na ciężko. Służ­by są już na miejs­cu, trwa akc­ja ratunkowa.

Reklama

[AKTUALIZACJA 12:30] Do wybuchu doszło na wejś­ciu do metra. Ranne zostały dwie oso­by. To 60-let­ni mężczyz­na i 45-let­nia kobi­eta. Stan pier­wszego z poszkodowanych jest określany, jako cięż­ki. Stan kobi­ety nie jest znany.

Reklama

Do wybuchu doszło, kiedy mężczyz­na pod­nosił niez­nany obiekt z podło­gi.

Na miejs­cu są pol­i­cyjni saperzy. Akc­ja trwa. Więcej infor­ma­cji wkrótce.

[AKTUALIZACJA 14:00] Przed­miotem, który wybuchł był najpraw­dopodob­niej granat. Polic­ja na razie nie chce potwierdz­ić czy był to zamach ter­ro­rysty­czny. Służ­by twierdzą, że jest za wcześnie i nie ma na to dowodów.

[AKTUALIZACJA 14:20] Według świad­ków usłyszano głośny huk, po czym ludzie upadli na ziemię. Straż pożar­na, która zjaw­iła się na miejs­cu twierdzi, że nie wie nic pon­ad­to, że uży­to mate­ri­ałów wybu­chowych.

Close Menu
Close Panel