Nietrzeźwy kierowca z bronią myśliwską

Dzię­ki postaw­ie strażaków kut­nows­cy polic­jan­ci zatrzy­mali nietrzeźwego kierow­cę. 64-let­ni mężczyz­na miał pon­ad 2,7 promi­la alko­holu w orga­nizmie. Okaza­ło się, że prze­woz­ił w samo­chodzie dwie jed­nos­t­ki broni myśli­wskiej wraz z amu­nicją. Za swo­je czyny odpowie ter­az przed sądem.

Reklama

Polic­jant z alko­matem /​ Fot. Polic­ja

 

4 sty­cz­nia 2018 roku około godz 17.00 funkcjonar­iusze Państ­wowej Straży Pożarnej wraca­ją­cy z zajęć sportowych radiowozem oznakowanym zauważyli samochód nis­san navara, którego kierow­ca jechał „wężykiem” uli­ca­mi Kut­na. Pode­jrze­wa­jąc, że kierow­ca nis­sana mógł być nietrzeźwy, straża­cy postanow­ili inter­we­niować.

Reklama

Na widok radiowozu straży pożarnej, kierow­ca nis­sana zatrzy­mał się na poboczu. Czu­jni straża­cy zatrzy­mali się za nim i podes­zli od strony kierow­cy. Otwier­a­jąc drzwi poczuli sil­ną woń alko­holu, więc wyjęli kluczy­ki ze sta­cyj­ki i uniemożli­wili kierow­cy dal­szą jazdę powiadami­a­jąc policję.

Po przy­jeździe patrolu okaza­ło się, że 64-let­ni mieszkaniec Kut­na miał w orga­nizmie pon­ad 2,7 promi­la. Polic­jan­ci zabez­pieczyli także 2 jed­nos­t­ki broni myśli­wskiej typu sztucer i dubeltówka wraz z amu­nicją, które mężczyz­na prze­woz­ił w samo­chodzie. 64-latek odpowie za kierowanie samo­cho­dem w stanie nietrzeź­woś­ci, za co grozi do 2 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci i utra­ta prawa jazdy. Mężczyz­na straci również poz­wole­nie na broń myśli­wską

Close Menu
Close Panel