Duża sieć handlowa rezygnuje ze sprzedaży żywego karpia
Fot. Pixabay

Duża sieć handlowa rezygnuje ze sprzedaży żywego karpia

Sieć hiper­mar­ketów Bi1, która wykupiła niek­tóre hiper­mar­kety Real i Auchan, jako pier­wsza w kra­ju rezygnu­je ze sprzedaży żywych ryb. Spół­ka Rel­la Invest­ments, której sklepy miesięcznie odwiedza około 1 mil­ion klien­tów, właśnie ogłosiła, że decyz­ja doty­czy wszys­t­kich sklepów, a powo­dem jest human­i­tarne trak­towanie zwierząt.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Zakończyła się akcja Gang Świeżaków <span class="numbers">2</span>. Klienci odwiedzali kolejne Biedronki z nadzieją na znalezienie juniorów
Fot. Warszawa w Pigułce / To Się Dzieje

Zakończyła się akcja Gang Świeżaków 2. Klienci odwiedzali kolejne Biedronki z nadzieją na znalezienie juniorów

Do 3 grud­nia moż­na było zamienić zebrane nakle­j­ki w akcji “Gang Świeżaków 2”. O ile duże świeża­ki moż­na było jeszcze gdzie­niegdzie dostać, o tyle dostanie jakiegokol­wiek junio­ra graniczyło z cud­em. Klien­ci masowo pytali się przy kasie właśnie o te maskot­ki.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Zatrzymali auto do kontroli. Patrzą, a tam… poród
Fot. Pixabay

Zatrzymali auto do kontroli. Patrzą, a tam… poród

Piątkowej nocy polic­jan­ci z prze­myskiej drogów­ki, udowod­nili, że moż­na na nich liczyć w każdej sytu­acji. Pod­czas kon­troli pręd­koś­ci zatrzy­mali samochód, którego kierow­ca wiózł do szpi­ta­la żonę, która zaczęła rodz­ić. Polic­jan­ci zapewnili kierow­cy pilotaż, dzię­ki czemu kobi­eta szy­bko trafiła pod opiekę spec­jal­istów.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Ogromna konkurencja dla Lidla i Biedronki wchodzi do Polski. Znane marki tańsze nawet o <span class="numbers">60</span> procent!
Fot. Facebook

Ogromna konkurencja dla Lidla i Biedronki wchodzi do Polski. Znane marki tańsze nawet o 60 procent!

Pier­wszy sklep pow­stał w Piotrkowie Try­bunal­skim niespeł­na tydzień temu. Kole­jne dwa pow­staną w Radomiu i Warsza­w­ie na wios­nę przyszłego roku. Co ciekawe nie uświad­czy­cie tu pro­duk­tów mar­ki włas­nej. W Pro­mo Marke­cie moż­na kupić tylko znane zagraniczne pro­duk­ty, w cenach dużo niższych niż dotąd widzieliśmy.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Close Menu